+ Welcome + Herzlich Willkommen + Bienvenue + Xin chào +

* Phiên dịch: công ty VietVision cần tuyển thêm 2 cộng tác viên tiếng Anh và 1 cộng tác viên tiếng Đức, có khả năng dịch cabin, có kinh nghiệm thực tế qua các hội thảo và hội nghị Quốc tế. Xin gửi CV và đơn xin việc (bằng tiếng Anh hoặc Đức, có ảnh) về địa chỉ Email: office@vietvision.biz. Không liên hệ qua điện thoại.

** Phiên dịch: công ty VietVision cần tuyển thêm 2 cộng tác viên tiếng Anh và 1 cộng tác viên tiếng Đức, có khả năng dịch consecutive, có kinh nghiệm thực tế qua các hội thảo và hội nghị Quốc tế. Xin gửi CV và đơn xin việc (bằng tiếng Anh hoặc Đức, có ảnh) về địa chỉ Email: office@vietvision.biz. Không liên hệ qua điện thoại.


*** Biên dịch: công ty VietVision cần tuyển thêm 2 cộng tác viên tiếng Anh và 1 cộng tác viên tiếng Đức, có kinh nghiệm biên dịch. Xin gửi CV và đơn xin việc (bằng tiếng Anh hoặc Đức, có ảnh) về địa chỉ Email: office@vietvision.biz. Không liên hệ qua điện thoại.

Hồ sơ gồm bản Scan bằng cấp, lý lịch, CMT ảnh và một thư xin việc song ngữ tiếng việt và ngôn ngữ dự tuyển nêu rõ:

1) Đã có bao năm kinh nghiệm dịch thuật và đã dịch những tài liệu nào, dịch khoảng bao nhiêu trang, dịch cho tổ chức cá nhân nào.v…v.

2) Có kinh nghiệm dịch thuật và kiến thức về lĩnh vực cụ thể nào (ví dụ như kỹ thuật, ngân hang tài chính, môi trường, giáo dục, tin học, y học, văn học v…v)

3) Mong muốn đăng ký dịch tài liệu cho VietVision ở những lĩnh vực nào (ví dụ đào tạo nghề, điện tử, cơ điện tử, kỹ thuật, ngân hàng tài chính, môi trường, giáo dục, tin học, y học, văn hoc v…v), và có thể dịch vào thời gian nào. Đề nghị đăng ký nhiều nhất 4 lĩnh vực thông thạo và kinh nghiệm nhất và xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4 (dành cho CTV).

4) Mong muốn có mức thù lao dịch thuật, hiệu đính, phiên dịch như thế nào.

5) Địa chỉ, số điện thoại, Email, Yahoo ID, Skype .v…v, để chúng tôi liên lạc

6) Đối với các hồ sơ CTV dịch thuật, hiệu đính và phiên dịch, sau khi nhận được Hồ Sơ qua Email, chúng tôi sẽ duyệt hồ sơ và đưa các hồ sơ đạt yêu cầu vào danh sách các cộng tác viên của công ty theo từng ngôn ngữ và lĩnh vực dịch thuật. Khi có tài liệu dịch hoặc yêu cầu đi phiên dịch của khách hàng phù hợp với chuyên ngành, trình độ và kinh nghiệm của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc trao đổi trực tiếp với bạn.

 

Yahoo Messenger Chat with VietVision using Yahoo Messenger
Skype
Chat with VietVision using Skype

References:

   
     VietVision Co., Ltd - business registration number: 0102027092 - Dept. of planning and investment Hanoi