+ Welcome + Herzlich Willkommen + Bienvenue + Xin chào +

Trang chủ | Phiên dịch | Biên dịch | Dịch vụ khác | Báo giá | Liên hệ | Danh sách khách hàng tiêu biểu | Ảnh |


Biên dịch viên của VietVision làm việc trên môi trường internet, văn phòng có kết nối Wifi. Nhận và gửi bài dịch qua internet. Chúng tôi có thể xử lý nhiều định dạng văn bản khác nhau như Word, CorelDraw, PowerPoint, Excel, PageMaker, AcrobatReader (pdf files), QuarkXpress, HTML (website). Dịch multimedia như các định dạng MP3, MP4, các video files (CDs, DVDs).

Nếu quí khách hàng chỉ có bản in (hard copies) thì có thể fax đến văn phòng VietVision hoặc nếu số lượng nhiều thì chúng tôi sẽ cử nhân viên đến chỗ quí khách lấy về. Trong những trường hợp này VietVision luôn quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin cho khách hàng (hồ sơ thầu, hợp đồng v.v.).

Không ai có thể dịch tốt tất cả các lĩnh vực, dịch những tài liệu chuyên ngành đòi hỏi không chỉ ở khả năng ngôn ngữ mà còn cả những kiến thức chuyên ngành cần dịch nên phụ thuộc vào nội dung chủ đề cần dịch VietVision sắp xếp biên dịch viên phù hợp nhất.

Chúng tôi áp dụng Qui tắc Bốn mắt, các bài dịch được kiểm tra chéo trước khi gửi đi cho khách hàng để bảo đảm chất lượng tốt nhất như có thể.

Trong những trường hợp cần dịch gấp VietVision với tinh thần phục vụ khách hàng sẵn sàng làm đêm, thứ bảy và Chủ Nhật để đáp ứng tiến độ của khách hàng. Phí dịch gấp 30% sẽ được áp dụng.

Các nhóm ngôn ngữ biên dịch:

Anh - Việt

Việt - Anh

Đức - Việt

Việt - Đức

Pháp - Việt

Việt - Pháp

Đức - Anh

Anh - Đức

Anh - Pháp

Pháp - Anh

 

 

 

Liên hệ trực tuyến với chúng tôi qua YM hoặc Skype. Click vào các biểu tượng tương ứng dưới đây (ngôn ngữ giao tiếp: tiếng Việt, Anh hoặc Đức)

Yahoo Messenger
Chat with VietVision using Yahoo Messenger
Skype
Chat with VietVision using Skype

Một số khách hàng:


   
     Công ty TNHH du lịch và dịch thuật Tầm Nhìn Việt - Số đăng ký kinh doanh: 0102027092 - Sở KHĐT Hà Nội
Webmaster: Nguyễn Thanh Hà